Så vänder du motgång till framgång i företagandetng

Lyckas vända motgång till framgång

Att lyckas med företagande och att skapa ett lönsamt företag är inte alltid givet. Alla företagare vet om att det både går upp och ner. Många gånger går det att ta sig upp från svackan på egen hand, dock finns det de företagen som inte kan ta sig upp av egen kraft och kunskap. Så, hur lyckas man vända motgång till framgång?

4 tips för att förbereda dig på bästa sätt i ditt företagande

 1. Startkapital och en tydlig budget
 2. En partner att starta företaget med
 3. Samarbetspartners och ett nätverk
 4. Ambition, vilja, driv och ett specifikt mål

I en artikel på företagande.se kan du läsa mer om hur du kan förebygga och förbereda dig mot eventuella motgångar, för att därefter återgå till framgång.

Ventilera om dina problem vid en kris

I en intervju på driva-eget.se kan vi läsa om Rickard Folkesson som aldrig gav upp under motgångar. Han säger ”Ventilera med någon och grotta inte ned dig, försök hålla energin uppe även om det ser mörkt ut. Blicka framåt också – ha mål att sträva emot. Nu kan vi fokusera på det vi vill, vi ligger alltså kanske ett år efter i planering och budget, men vi växer hela tiden och blir större. Det hade vi inte gjort om vi hade stannat kvar.”

Ta hjälp i tid när du har fastnat i en motgång

Börjar du känna oro för att du hamnat i en svacka eller motgång och inte är på väg uppåt? Då bör du ta hjälp i tid av någon som kan. Det finns flera olika hjälpmedel att ta del av när du och ditt företag är på botten. Nedan ser du 3 exempel på hjälpmedel du kan få av experter för att vända motgång till framgång.

1. Företagsanalys

Att ta hjälp av experter och göra en företagsanalys kan vara bra för att veta vart företaget står idag. Med andra ord är en företagsanalys en grundlig genomlysning av företagets alla beståndsdelar. Här kan du hitta viktiga pusselbitar till den situation företaget befinner sig i. Nedan ser du fyra delar som sker under en företagsanalys.

 1. Nulägesanalys
 2. Företagsanalys
 3. Uppdrag
 4. Genomförande

2. Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion kan man säga är som en ”time-out”. Företagets ekonomiska bekymmer får då under en period chansen att reda upp sig. Under rekonstruktionstiden är företaget skyddad mot eventuell konkurs och all fokus på att få företaget på fötter läggs. Nedan kan du se stegen hur en företagsrekonstruktion går till.

 1. Nulägesanalys
 2. Förberedelser inför rekonstruktionen
 3. Ansökning om rekonstruktion
 4. Borgenärssammanträde
 5. Förlängning av rekonstruktion
 6. Ackordsförhandling
 7. Underhandsackord
 8. Offentlig ackord
 9. Betalning och bokföring.

3. Turnaround

Om ett företag har en negativ och ohållbar ekonomisk utveckling, kan en turnaround göras. En turnaround görs för att vända motgång av ekonomi till finansiell återhämtning och för en bättre likviditet. Syftet här är att omvandla förlust till lönsamhet genom konkreta handlingsplaner. Hitta ett företag som kan hjälpa dig med en turnaround. Här finns experter som identifierar ert nuläge och skapar en större förståelse för ditt företags risker och möjligheter. Nedan ser du steg som genomförs under en turnaround.

 • Nuläge och insikt
 • Målbild
 • Vägen fram till ett hållbart bolag
 • Genomförande

Stark företagskultur byggs av motgångar

Det företagen gör under sämre perioder kan bli väldigt avgörande för sina framtida framgångar. Att satsa på sina medarbetare under en sämre period för företaget kan vara väldigt framgångsrikt. I en artikel från kvalitetsmagasinet.se kan du läsa mer om hur stark företagskultur byggs i motgångar.

Såhär gör de bästa företagen under motgångar

 • Fokuserar på långsiktiga strategier
 • Fokuserar på möjligheter i kommunikation
 • Pratar med medarbetarna samt erbjuda fler tillfällen för samtal
 • Bygger tillit i all interaktion